11

Het urencriterium, de moeite waard

Het urencriterium, de moeite waard

Iedereen klaagt over het urencriterium, want oh, wat is het een last om je zakelijk bestede uren bij te moeten houden. En waarom zou je ’t eigenlijk doen? ’t Is toch duidelijk dat jij makkelijk meer dan 1225 uur per jaar aan je bedrijf besteedt? Dat het – misschien alleen voor jou – duidelijk is, is één; je moet ’t ook kunnen aantonen.

Helaas is dat voor sommige IB-ZZP’ers nou net niet zo makkelijk, bijvoorbeeld omdat ze vanuit huis werken aan losse opdrachten. Maar ook de op locatie werkende urendeclarerende IB-ZZP’er doet er goed aan een goede urenregistratie achter de hand te hebben. Want je opdracht loopt niet eeuwig door en wie weet zit je wel een tijdje zonder. Of – liever niet, maar ’t kan – word je wel flink ziek.

Misschien valt ’t je voortaan wat makkelijker om je uren bij te houden als je weet wat er nou eigenlijk precies allemaal tegenover staat.

Het urencriterium, wat is het en waar dient het voor?

Het urencriterium is een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de verschillende onderdelen van de ondernemersaftrek: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. De MKB-winstvrijstelling is géén onderdeel van de ondernemersaftrek; het urencriterium is (sinds 2010) voor de toepassing ervan dan ook geen voorwaarde.

Om te voldoen aan het urencriterium moet je in een kalenderjaar minstens 1225 uur besteden aan het ‘drijven van je onderneming’.

In een ander artikel geef ik aan welke werkzaamheden je mag meetellen voor het urencriterium. Ook geef ik tips om zo makkelijk en efficiënt mogelijk een goede urenregistratie bij te houden.

In dit artikel bespreek ik het onderdeel van de ondernemersaftrek dat voor ‘t merendeel van de IB-ZZP’ers het meest interessant is: de zelfstandigenaftrek. Voor starters komt daar natuurlijk de startersaftrek bij.

Zelfstandigenaftrek

Deze aftrek staat toe dat je, voor het vaststellen van de over je winst af te dragen Inkomstenbelasting, je winst met een bepaald bedrag mag verlagen. Je winst kan door toepassing van de zelfstandigenaftrek nooit lager worden dan € 0. Een eventueel ongebruikt deel van de zelfstandigenaftrek mag je in de volgende 9 jaren (onder dezelfde voorwaarden) verrekenen.

Tot 2012 was de hoogte van dit bedrag afhankelijk van de hoogte van je winst: hoe lager je winst, hoe hoger de zelfstandigenaftrek (2011: € 9.484). Vanaf 2012 is de zelfstandigenaftrek één bedrag, dat onafhankelijk is van de hoogte van je winst.
Sinds 2012 is dit bedrag onveranderd € 7.280.
Ben je aan het begin van het jaar 65 jaar of ouder? Dan geldt voor jou de helft van dit bedrag.

Naast het urencriterium geldt voor toepassing van de zelfstandigenaftrek nóg een voorwaarde: je moet meer dan 50% van je totale arbeidstijd besteden aan je onderneming(en).
Als je naast je bedrijf nog 24 uur per week in loondienst werkt (ca. 1566 uur op jaarbasis), zul je aantoonbaar minimaal 1567 uur in je eigen bedrijf moeten hebben gewerkt om de zelfstandigenaftrek te mogen toepassen.
Deze extra voorwaarde geldt niet als je in één van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer (dus starter) was.

Let op: het urencriterium wordt bekeken per kalenderjaar! Als je bedrijf op een latere datum dan 1 januari is gestart, mag je niet tijdsevenredig rekenen.

De startersaftrek

De startersaftrek is geen aparte aftrek, maar een tijdelijke verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je mag ‘m toepassen als je in één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was en dat mag je in die periode maximaal 3 keer doen.

Naast het niet van toepassing zijn van de 50%-eis (zie boven) komt er in de jaren dat je de startersaftrek toepast nóg een voordeel bij: je mag het restant van je zelfstandigen- en startersaftrek wél verrekenen met ander box 1-inkomen (loon, uitkering, enz.).

De startersaftrek bedraagt € 2.123.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Een vreemde eend in de bijt is de startersaftrek, die je mag toepassen als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Op deze aftrek is namelijk het verlaagde urencriterium van toepassing van 800 uur.
Anders dan de gewone startersaftrek is dit geen verhoging van de zelfstandigenaftrek – waarvoor je immers aan het gewone urencriterium moet voldoen – maar een volledig op zichzelf staande aftrek.

Als je voldoet aan het verlaagde urencriterium mag je gedurende maximaal 3 jaren een afnemende aftrek loslaten op je winst:
–   in het eerste jaar € 12.000
–   in het tweede jaar € 8.000 en
–   in het derde jaar € 4.000.
Net als de zelfstandigenaftrek kan deze aftrek nooit hoger zijn dan je winst.

Als en zodra je voldoet aan het ‘gewone’ urencriterium, komen alle daaraan verbonden onderdelen van de ondernemersaftrek binnen je bereik, waaronder de zelfstandigenaftrek en dus ook de startersaftrek!

Nog een reden om je tijdsbesteding bij te houden

Ik denk dat iedereen wiens bedrijf een minder strakke relatie kent tussen de zakelijk bestede uren en de omzet (of winst), er goed aan doet de uren bij te houden. Ontwikkeltijd van een product of dienst, studie-uren van bijvoorbeeld webdesigners die oefenen met een nieuw programma, dat zijn zaken waar meer tijd in gaat zitten dan je zelf vaak door hebt. Zo ongeveer alle starters zijn al helemaal meer tijd kwijt dan ze beseffen aan zaken die je ‘niet terug ziet’.

Conclusie

Ook voor ‘t eigen inzicht is ‘t dus heel belangrijk om je uren goed bij te houden.Als je bijvoorbeeld een product ontwikkelt, is de ontwikkeltijd een onderdeel van je kostprijs. Best handig om te weten hoe groot die ontwikkeltijd dan daadwerkelijk is.

Daarbij kunnen de fiscale voordelen van het aantonen van het behalen het urencriterium door middel van een urenregistratie variëren van € 7.230 tot € 12.000.

Zeg nou zelf: dat zijn toch bedragen die interessant genoeg zijn om er een beetje moeite voor te doen. 😉

Hou jij de door jou zakelijk bestede uren bij? Ik lees je reactie graag hieronder.

Ken jij andere ZZP’ers voor wie dit artikel interessant is? Deel het dan met ze via één van de social media buttons.

 

Click Here to Leave a Comment Below 11 comments