Fiscaal partnerschap: zo zit het met ingang van 2011

Fiscaal partnerschap: zo zit het met ingang van 2011

In 2011 is er nogal wat veranderd aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap. Door die veranderingen kun je onbedoeld elkaars fiscaal partner zijn of – net zo onbedoeld – juist niet zijn.

De belangrijkste wijziging is wel dat er geen enkele situatie meer is waarin voor fiscaal partnerschap gekozen kan worden!
Kortom: als je voldoet aan de voorwaarden ben je met ingang van 2011 volledig automatisch én verplicht elkaars fiscaal partner.
Voldoe je er niet aan, dan ben je het niet. Punt.

 

De voorwaarden voor fiscaal partnerschap

Hieronder staan alle voorwaarden die met ingang van 2011 gelden nog een keer op een rijtje. Neem ze goed door en kijk of jouw relatie nog of juist niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Met ingang van 01-01-2011 ben je automatisch en verplicht elkaars fiscaal partner als je:

 1. gehuwd bent, tenzij je niet op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GAB) staat ingeschreven en er een formeel verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend óf
 2. geregistreerd partner bent, tenzij je niet op hetzelfde adres in de GAB staat ingeschreven en het partnerschapscontract in ontbonden óf
 3. je ongehuwd samenwoont en je daarnaast aan één van de onderstaande eisen voldoet
  • jullie hebben een notarieel samenlevingscontract
  • jullie hebben samen een kind
  • één van jullie heeft het kind van de ander als eigen kind erkend
  • ten minste één van jullie is in de pensioenregeling van de ander als partner aangemeld
  • jullie bewonen een eigen (koop-)woning die van jullie samen is

 

De gevolgen van fiscaal partnerschap

Fiscaal partners mogen volledig naar eigen keuze een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en aftrekposten toerekenen aan de partner bij wie die toerekening het gunstigste resultaat oplevert. Over het algemeen is dat de partner van wie op (de top van) het inkomen het hoogste belastingtarief van toepassing is.

In verkorte vorm gaat dit om:

 • het saldo van de inkomsten uit eigen woning (hypotheekrenteaftrek -/- eigenwoningforfait)
 • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) vóór vermindering met eventuele verliezen op durfkapitaal
 • de bestanddelen die een eventuele box-3-heffing veroorzaken (vermogensrendementsheffing)
 • de posten van de persoonsgebonden aftrek, waaronder alimentatie, scholing en giften

Je mag deze keuze ieder jaar opnieuw maken! Je hoeft dus geen keuze te maken die bijvoorbeeld uitgaat van het feit dat je bedrijf nu misschien nog niet veel inkomen genereert (dus nu ongunstig uitpakt), maar straks wel: je kunt ‘t gewoon van jaar tot jaar bekijken.

 

Nóg meer wijzigingen voor fiscaal partnerschap

Alsof de wijzigingen per 2011 nog niet genoeg waren, zijn er nog ‘ns 2 die met ingang van 2012 gelden:

Met ingang van 2012 ben je ook fiscaal partners als je samenwoont, op hetzelfde adres in de GBA staat ingeschreven én op hetzelfde adres ook een minderjarig kind van één van beiden staat ingeschreven.

Met ingang van 2012 blijf je elkaars fiscaal partner zolang je op hetzelfde adres staat ingeschreven in de GBA en je in het voorafgaande jaar óók elkaars fiscaal partner was. Als je bijvoorbeeld in 2011 elkaars fiscaal partner was op grond van punt 3 helpt het verbreken van het notariële samenlevingscontract dus niet meer om ook het fiscaal partnerschap op te heffen.

Heb je nog twijfels of jouw relatie kwalificeert als een fiscaal partnerschap? Of over de consequenties die het wel of niet zijn van elkaars fiscaal partner in jouw situatie heeft?
Laat het me dan vooral weten!

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments