Under construction

De ZZP-School heeft deze privacy-verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van de klanten en de bezoekers van de website. In het hierna volgende kun je lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website verkrijgen.

Informatie die automatisch in de log-bestanden van de server bijgehouden wordt
De server waarop deze website is ondergebracht houdt log-bestanden bij zoals alle servers doen. Dezelfde informatie wordt gebruikt voor Google Analytics. Wij gebruiken deze data (IP-adressen, browser-types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

    • Om problemen met de server te diagnosticeren.
    • Om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser-types bij te houden.

Met deze informatie proberen wij de website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Wat doen wij met persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgebonden informatie om de bezoekers te kunnen informeren over de producten, om e-mails te sturen met updates en nieuws, om op vragen of opmerkingen te reageren, om registratie voor bepaalde activiteiten mogelijk te maken en/of om brochures, aanbiedingen en andere informatie over de producten en ons bedrijf te sturen. Aan bezoekers die hun e-mailadres opgeven, wordt gevraagd of zij in de toekomst meer informatie of updates van ons of van de site willen ontvangen; uitsluitend die bezoekers die aangeven dat ze daar prijs op stellen, ontvangen daarna verdere informatie per e-mail of op een andere manier. Alleen degenen die uitdrukkelijk aangeven dat zij dergelijke informatie online willen ontvangen, krijgen die informatie. Als wij niet zeker zijn van je voorkeuren kunnen wij daarnaar vragen. Wij geven de bezoekers tevens de mogelijkheid om de ontvangst van e-mail of informatie op elk gewenst moment te beĆ«indigen (“opt-out”).

Formulieren
Op de formulieren op de site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, email en postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. Wij gebruiken deze informatie absoluut niet voor andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Links naar andere websites
De ZZP-School is niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de verkregen informatie
Om de informatie aan te passen/te wijzigen die per e-mail, via de formulieren op deze website of op een andere wijze aan ons is verstrekt, kunt je gebruik maken van het contactformulier.

>