ZZP’ers zijn dolfijnen

ZZP'ers zijn dolfijnen

Ja hoor, de teerling is geworpen – of eigenlijk is ’t stiekem al de zoveelste: een werknemerswet wordt van toepassing verklaard op ZZP’ers.

Nee, niet op andere ondernemers, alleen op ondernemers die geen personeel in dienst hebben.

ZZP en Arbo – wat is er aan de hand?

Het bericht op de site van Arborendement beschrijft de probleemstelling als volgt: “Op dit moment zijn de regels uit de Arbowet maar in beperkte mate van toepassing op ZZP’ers. Alleen bij ernstige risico’s of gevaar aan derden gelden deze regels voor ZZP’ers. Dit verschil in regelgeving leidt soms tot lastige situaties als werknemers en ZZP’ers op dezelfde plek werken.”

In het SER-advies, dat medio februari door Staatssecretaris Krom is doorgestuurd aan de Tweede Kamer, staat “De SER concludeert dat er daarom aanleiding is om meer onderdelen van de Arboregelgeving van toepassing te verklaren op alle ZZP’ers”.

Ik werk zelf vanuit mijn eigen thuiskantoor, dus niet in de hierboven geschetste situatie. Toch kan ik me er wel iets bij voorstellen. Bij die situatie, NIET bij de oplossing.

Duurzaam vissen is blijkbaar te moeilijk

Het lijkt mij in de genoemde situatie veel makkelijker én duidelijker om werkplekken waar werknemers moeten kunnen werken in te richten volgens de regels van de Arbowet.

Vervolgens spreek je dan (desnoods wettelijk) af dat IEDEREEN die gebruik maakt van die werkplek dat volgens diezelfde regels moet doen. Daarmee is de situatie toch niet meer lastig? Onduidelijk? Moeilijk controleerbaar?

Met de huidige ‘oplossing’ kan zich nog steeds de situatie voordoen dat de eigenaar van een bedrijf met personeel bijvoorbeeld in de werkplaats zelf ook even een stukje materiaal wil verzagen.

Hij is geen werknemer en hij is geen ZZP’er. Hij zou dus ineens wél zonder beschermkap, oog- en gehoorbescherming mogen zagen?? Nee, dát geeft pas lastige situaties en onduidelijke signalen!

Door nu de Arbowet ook op ZZP’ers van toepassing te verklaren – vast vanuit de allerbeste bedoelingen (?) – wordt het probleem (‘lastige situaties’) niet afdoende opgelost, maar hangen er wel allerlei ‘bijvangsten’ aan vast.

Moet ik in mijn eigen thuiskantoor dadelijk ook ergonomisch goedgekeurd kantoormeubilair hebben staan? Moet ik een risico-inventarisatie en – evaluatie (laten) maken?

Moet ik mijn (huur-)huis verbouwen omdat de hoeveelheid binnenvallend daglicht niet voldoet aan de daarvoor in de Arbowet gestelde regels? Moet ik software op mijn computer installeren die mij beschermt tegen te lang aaneengesloten periodes beeldschermwerk?

Wat zijn de sancties als ik dat niet doe?
Wie gaat dat controleren??

Dolfijnen en ZZP’ers als bijvangst

Er staat weliswaar in het SER-advies “Voor ZZP’ers die alleen werken blijven de regels gelijk”, maar voor hoe lang nog? En wat als je samen werkt met … een andere ZZP’er? Wie merkt ‘t – bewust – op als de regels toch iets ruimer toegepast worden?

Ik kan me voorstellen dat onduidelijkheden, zeker in situaties waarin die gevaar voor lijf en leden kunnen opleveren, zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Maar dat kan toch gewoon met een (maat-)regel die het probleem daadwerkelijk oplost? Waarom moet dat op een manier die, voor je het weet, verregaande consequenties heeft?

Waarom zijn mensen wel verontwaardigd (en terecht!) als bij de vangst op tonijn allerlei andere vissen meegevangen worden, met dolfijnen als ultieme ontoelaatbare bijvangst?

Maar hoor je niemand als onder het mom van een nijpend probleem, dat niet eens afdoend wordt opgelost, voor de makkelijke weg wordt gekozen en in één en hetzelfde net een grote groep ondernemers verstrikt raakt?

Het staat zo mooi in het advies zelf: “Werken als zelfstandige impliceert dat men zelf kiest voor het dragen van verantwoordelijkheid en de daaraan verbonden risico’s.

En toch blijft steeds die behoefte de kop op steken om te beschermen en te verzorgen.
ZZP’ers worden blijkbaar niet voor vol aangezien.

Nee, we hebben ’t hier natuurlijk niet (ook) over schijn-ZZP’ers; die voldoen immers helemaal niet aan de omschrijving hierboven.

Oké, ik zal ’t nog één keer uitleggen: ZZP’ers zijn ondernemers, niet meer en zeker ook niet minder!

Ik lees graag in de reacties hoe jij hierover denkt.

Ken jij andere ZZP’ers voor wie dit artikel ook interessant is? Deel het dan met ze via één van de knoppen hieronder.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments