Tips voor ZZP’ers: goed of alleen maar goedbedoeld?

Tips voor ZZP'ers

Als pas gestarte ZZP’er met een Eenmanszaak krijg je van alle kanten goedbedoelde adviezen, daar ontkom je niet aan. Natuurlijk luister je naar alle tips – startende of ervaren ZZP’ers, niemand heeft de wijsheid in pacht.
Maar hoe kun je nou weten welke adviezen ook goed zijn? Voor jou?

De algehele dooddoener is: door te weten waar de mensen ’t over hebben.

Dooddoener of niet, dat is wel waar het op neer komt.
Nee, je hoeft niet alles van te voren te weten en op expert niveau met iedereen mee te kunnen praten. Maar je hoeft ook niet elk advies, elke tip klakkeloos op te volgen of juist standaard naast je neer te leggen.

Als een tip of advies voor jou volledig nieuw klinkt, is dat reden om je op z’n minst een beetje in het onderwerp te verdiepen.
Misschien is ’t wel een hele goeie tip, die jou en je bedrijf dichter bij succes brengt!
Misschien is het een hele goeie tip voor een later moment.
En misschien is het wel een heel slecht advies. In z’n algemeenheid of alleen voor jouw specifieke situatie.

Goede of slechte adviezen? Een paar voorbeelden

“Dat moet je gewoon zó doen, doe ik ook al jaren.”
Dit is er eentje uit mijn persoonlijke ervaring. De beste man bleek het al jaren fout te doen, maar had gewoon nog nooit een controle van de Belastingdienst gehad. Toen dat wel een keertje gebeurde, ging ‘ie direct failliet. Gelukkig had ik geen enkele intentie dit advies op te volgen (ik had mijn informatie uit héél betrouwbare bron, namelijk van de verantwoordelijke persoon bij de Belastingdienst), want dit was een goedbedoeld, maar héél slecht advies.

“Echt, ’t is véél voordeliger als je je auto op de zaak zet.”
Dit advies kan alleen maar kloppen als de tipgever net als jij een ondernemer met een Eenmanszaak is, precies evenveel winst maakt, precies dezelfde auto rijdt als jij, jullie auto’s precies even oud zijn, jullie precies evenveel kilometers per jaar rijden, … Oftewel: uitspraken over auto’s-van-de-zaak moet je nooit klakkeloos volgen. Je ontkomt hierbij helaas echt niet aan het maken van berekeningen op basis van jouw specifieke situatie.

“Dit is een top-plugin, die moet je echt hebben!”
Ook dit is er eentje uit mijn eigen ervaring, die nota bene te maken had met de website van de ZZP-School. Ik zou ik niet zijn als ik niet wat ‘vergelijkend warenonderzoek’ had gedaan, maar inderdaad: top!

Tips bij adviezen en tips

Sta bij het krijgen van tips en adviezen stil bij de volgende zaken:

  • Wat is de reden dat iemand je dat advies geeft? Is dat bijvoorbeeld uit angst, omdat iemand je wil behoeden voor een mogelijke (financiële) misser? Zo ja, is die angst terecht, gebaseerd op relevante ervaringen en/of voldoende kennis?
  • Wat is de achtergrond van degene die je dat advies geeft? Is ’t iemand die alleen maar grootse plannen kan bedenken, maar wiens eigen initiatieven keer op keer jammerlijk mislukken? Of is het iemand die al jaren zelf succesvol ondernemer is? Is die succesvolle ondernemer een ZZP’er met een Eenmanszaak zoals jij, of werkt ‘ie vanuit een eigen BV?

Hou die zaken ook in je achterhoofd bij je zoektocht naar aanvullende informatie. Zo is het internet een geweldige bron van informatie, maar niet alle informatie op internet is geweldig. Of op jouw situatie van toepassing.

Op basis van je aangevulde kennis kun je nu zelf kiezen wat je met het advies doet. Natuurlijk kan het resultaat van je keuze tegenvallen, maar een dergelijke tegenvaller hoort thuis in de categorie ‘ondernemersrisico’s’. Daar leer je van, daar word je een beter ZZP’er van.

Hoe ga jij om met tips en adviezen die je krijgt? Deel je ervaringen hieronder, dan kunnen we er allemaal van leren.

Green Check Man – Foto van: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Ken jij andere ZZP’ers voor wie dit artikel interessant is? Deel het dan met ze via één van de knoppen hieronder.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments