Tag Archive

Tag Archives for " Wetgeving "
2

Inkomensafhankelijke Zorgpremie – zuurder dan zuur

Inkomensafhankelijke Zorgpremie

In het regeerakkoord staan een aantal zaken waar een oplettende ZZP’er-met-een-Eenmanszaak niet vrolijk van kan worden.

Die zaken worden echter volledig overschaduwd door maatregelen die ons allemaal treffen. We zijn namelijk naast ondernemer natuurlijk ook gewoon burger.

In dit artikel geef ik mijn persoonlijke mening over de geplande Inkomensafhankelijke Zorgpremie en de verlaging van de belastingtarieven.

In de – terecht – hooglopende discussies, die in het hele politieke spectrum plaatsvinden, worden volgens mij namelijk nog een paar belangrijke punten over het hoofd gezien!

Lees het hele blog

4

Factuurvereisten

Factuurvereisten per 01-01-2013

Als je een factuur uitreikt (of je ‘m nou persoonlijk overhandigt of per post of digitaal verstuurt) aan een ondernemer, ben je verplicht om aan een aantal factuurvereisten te voldoen. De BTW op je factuur is namelijk alleen terugvraagbaar als je factuur correct is.

Doe je zaken met een ondernemer in het buitenland en reik je een niet-correcte factuur uit, dan is het resultaat hetzelfde: je klant draait op voor de BTW.

Wil je je klant te vriend houden, dan zorg je dus dat je factuur aan alle factuurvereisten voldoet. Om dat te kunnen doen, zul je wel moeten weten wat die factuurvereisten zijn.

In dit artikel zet ik ze allemaal voor je op een rijtje.

Lees het hele blog

3

BTW-verhoging per 01-10-2012 – een checklist

BTW-verhoging per 01-10-2012

In het kader van de economische crisis heeft de Kunduz-coalitie in al haar ‘wijsheid’ besloten dat met ingang van 1 oktober het hoge BTW-tarief verhoogd moet worden naar 21%. Het lage BTW-percentage blijft gewoon 6%. De verhoging heeft de nodige consequenties voor alle ondernemers, groot en klein.

In dit artikel zal ik me beperken tot de administratieve consequenties: het percentage moet op alle punten waar dit gebruikt of vermeld wordt, aangepast worden. Dat is al een flinke klus op zich, dus stroop je mouwen maar op.

Om het in ieder geval iets makkelijker voor je te maken, heb ik een checklist voor je gemaakt. Als je die checklist afwerkt, is jouw bedrijf in principe klaar voor toepassing van het nieuwe BTW-tarief.

Lees het hele blog

3

“Is dit beleid, of is hierover nagedacht?”

Is dit beleid, of is hierover nagedachte beleidsmaker

Bij de start van mijn bedrijf, in 2007, was dit iets wat ik me steeds regelmatiger afvroeg.

Jarenlang hadden we weinig grote wetswijzigingen meegemaakt en wat er aan wijzigingen kwam, was goed doordacht. Er heeft ook altijd een bepaalde logica in de wetgeving gezeten.

Maar toen …

Lees het hele blog

1

Fiscaal partnerschap: zo zit het met ingang van 2011

Fiscaal partnerschap: zo zit het met ingang van 2011

In 2011 is er nogal wat veranderd aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap. Door die veranderingen kun je onbedoeld elkaars fiscaal partner zijn of – net zo onbedoeld – juist niet zijn.

De belangrijkste wijziging is wel dat er geen enkele situatie meer is waarin voor fiscaal partnerschap gekozen kan worden!
Kortom: als je voldoet aan de voorwaarden ben je met ingang van 2011 volledig automatisch én verplicht elkaars fiscaal partner.
Voldoe je er niet aan, dan ben je het niet. Punt.

 

De voorwaarden voor fiscaal partnerschap

Hieronder staan alle voorwaarden die met ingang van 2011 gelden nog een keer op een rijtje. Neem ze goed door en kijk of jouw relatie nog of juist niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Met ingang van 01-01-2011 ben je automatisch en verplicht elkaars fiscaal partner als je:

 1. gehuwd bent, tenzij je niet op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GAB) staat ingeschreven en er een formeel verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend óf
 2. geregistreerd partner bent, tenzij je niet op hetzelfde adres in de GAB staat ingeschreven en het partnerschapscontract in ontbonden óf
 3. je ongehuwd samenwoont en je daarnaast aan één van de onderstaande eisen voldoet
  • jullie hebben een notarieel samenlevingscontract
  • jullie hebben samen een kind
  • één van jullie heeft het kind van de ander als eigen kind erkend
  • ten minste één van jullie is in de pensioenregeling van de ander als partner aangemeld
  • jullie bewonen een eigen (koop-)woning die van jullie samen is

 

De gevolgen van fiscaal partnerschap

Fiscaal partners mogen volledig naar eigen keuze een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en aftrekposten toerekenen aan de partner bij wie die toerekening het gunstigste resultaat oplevert. Over het algemeen is dat de partner van wie op (de top van) het inkomen het hoogste belastingtarief van toepassing is.

In verkorte vorm gaat dit om:

 • het saldo van de inkomsten uit eigen woning (hypotheekrenteaftrek -/- eigenwoningforfait)
 • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) vóór vermindering met eventuele verliezen op durfkapitaal
 • de bestanddelen die een eventuele box-3-heffing veroorzaken (vermogensrendementsheffing)
 • de posten van de persoonsgebonden aftrek, waaronder alimentatie, scholing en giften

Je mag deze keuze ieder jaar opnieuw maken! Je hoeft dus geen keuze te maken die bijvoorbeeld uitgaat van het feit dat je bedrijf nu misschien nog niet veel inkomen genereert (dus nu ongunstig uitpakt), maar straks wel: je kunt ‘t gewoon van jaar tot jaar bekijken.

 

Nóg meer wijzigingen voor fiscaal partnerschap

Alsof de wijzigingen per 2011 nog niet genoeg waren, zijn er nog ‘ns 2 die met ingang van 2012 gelden:

Met ingang van 2012 ben je ook fiscaal partners als je samenwoont, op hetzelfde adres in de GBA staat ingeschreven én op hetzelfde adres ook een minderjarig kind van één van beiden staat ingeschreven.

Met ingang van 2012 blijf je elkaars fiscaal partner zolang je op hetzelfde adres staat ingeschreven in de GBA en je in het voorafgaande jaar óók elkaars fiscaal partner was. Als je bijvoorbeeld in 2011 elkaars fiscaal partner was op grond van punt 3 helpt het verbreken van het notariële samenlevingscontract dus niet meer om ook het fiscaal partnerschap op te heffen.

Heb je nog twijfels of jouw relatie kwalificeert als een fiscaal partnerschap? Of over de consequenties die het wel of niet zijn van elkaars fiscaal partner in jouw situatie heeft?
Laat het me dan vooral weten!

 

ZZP’ers en privacy: een praktische onmogelijkheid?

ZZP'ers en privacy: een praktische onmogelijkheid?

Voor vanuit huis werkende ZZP’ers of ZZP’ers die geen vaste werkplek hebben is het met de privacy slecht gesteld in Nederland.
Privé-adressen en BSN-nummers liggen letterlijk op straat, maar je kunt er niks aan doen. Dat dat gebeurt en hoe is namelijk van overheidswege bepaald.

Over de BSN-nummers (die de basis vormen voor o.a. het BTW-nummer van IB-ZZP’ers) is al een uitspraak gedaan: “Nee hoor, veranderen we niet, want zo erg is ’t allemaal niet”.
Huh? Waren er geen Postbus 51-spotjes over veilig internetten waarin werd afgeraden je BSN-nummer op internet te gebruiken??

Lees het hele blog

Freelancer of ZZP’er – wat is het verschil?

Business Lady Biting Laptop - Ambro

Met enige regelmaat zie ik de discussie over het verschil tussen deze termen weer opduiken. Ze blijven dus verwarrend en verwarring zaaien.
Zeker als ze gebruikt worden in samenhang met nog zo’n verwarrend fenomeen: de VAR.

Een mooi praktijkstaaltje uit de boeken van het UWV in relatie tot een WW-uitkering:
“Als u een VAR-row heeft bent u een freelancer; de gewerkte uren worden in mindering gebracht op uw uitkering. Heeft u een VAR-wuo, dan bent u een ZZP’er; uw uitkering wordt stopgezet voor het aantal uren dat u als ZZP’er werkt.”

Het aantal fouten dat in deze uitspraak zit is … teveel. Veel teveel – en extra ernstig omdat met deze informatie mensen (verkeerd) worden voorgelicht. Mensen in een uitkeringssituatie die op een goede manier aan een nieuwe carrière willen beginnen. Lees het hele blog