2

Inkomensafhankelijke Zorgpremie – zuurder dan zuur

Inkomensafhankelijke Zorgpremie

In het regeerakkoord staan een aantal zaken waar een oplettende ZZP’er-met-een-Eenmanszaak niet vrolijk van kan worden.

Die zaken worden echter volledig overschaduwd door maatregelen die ons allemaal treffen. We zijn namelijk naast ondernemer natuurlijk ook gewoon burger.

In dit artikel geef ik mijn persoonlijke mening over de geplande Inkomensafhankelijke Zorgpremie en de verlaging van de belastingtarieven.

In de – terecht – hooglopende discussies, die in het hele politieke spectrum plaatsvinden, worden volgens mij namelijk nog een paar belangrijke punten over het hoofd gezien!

Over belastingverlaging, inkomensafhankelijke Zorgpremie en nivellering

• In het ‘vleesch-noch-visch’-regeerakkoord zou de inkomensafhankelijke Zorgpremie de PVDA-kiezers moeten aanspreken. Die zou namelijk moeten zorgen voor nivellering, het kleiner maken van inkomensverschillen.

•  De belastingverlaging zou helemaal in ’t straatje van de VVD-kiezer moeten liggen.

Iedereen blij, zou je denken. Maar wat gebeurt er? Niemand is blij! Nou ja, bijna niemand.

Met name de opzet van de Inkomensafhankelijke Zorgpremie zorgt ervoor dat middeninkomens, vooral de bovenmodale persoonlijke inkomens tot ca. € 70.000, hard geraakt worden in hun portemonnee. Daar kan de geplande belastingverlaging in de verste verte niks aan verhelpen.

Geeft dit nivellering? Jazeker: tussen de bruto-inkomens (per persoon!) tot ca. € 70.000. De netto besteedbare bedragen komen namelijk een stuk dichter bij elkaar te liggen.

Volgens mij wordt de tweedeling in Nederland daardoor juist aangescherpt tot één hele grote groep mensen die weinig te besteden heeft en één kleine groep mensen die veel of zelfs meer te besteden heeft.

De kiezers die VVD hebben gestemd omdat ze dachten dat die partij de belangen van de hardwerkende burger zou behartigen, zijn ruw wakker geschud. De VVD behartigt de belangen van de vermogende burger en doet dat zeer goed. Dat zijn de mensen die dus wél blij zijn met het regeerakkoord.

Privacy kan de prullenbak in

Het uitgangspunt van de belastingverlaging is, dat die kostenneutraal moet worden gerealiseerd. Dat is een eufemisme voor ‘het mag niks kosten’: het effect van de belastingverlaging wordt genivelleerd.

Je kunt er dus gevoeglijk van uit gaan dat de Belastingdienst geen bijdrage zal kunnen leveren aan het werk dat het (verder) inkomensafhankelijk maken van de Zorgpremie zal veroorzaken.
Wie gaat het werk dan wel doen?

Ik kom vooralsnog uit bij de Zorgverzekeraars, die waarschijnlijk ook blij zijn met de plannen.
Als zij moeten kunnen bepalen hoeveel premie jij voor de Basisverzekering moet betalen, moeten ze je inkomen weten. Waarschijnlijk via inzage in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie), da’s wel zo kostenefficiënt voor de Belastingdienst.

Als we niet uitkijken wordt dadelijk dus zomaar aan commerciële partijen inzage gegeven in al je persoonlijke gegevens. Privacy is blijkbaar ‘zóóó 2012’ geworden.

Heeft iemand in dat verband trouwens al eens nagedacht over hoe Woningcorporaties moeten gaan vaststellen wie een ‘scheefwoner’ is?? Brrrr.

Ik ben blijkbaar dommer dan ik dacht …

Heus, ik ben voor solidariteit, maar met name de middeninkomens zó hard in hun portemonnee raken, daar is niks solidairs aan! Ik begrijp de commotie onder de VVD-kiezers wel.

Ik sta ook sympathiek tegenover het verkleinen van inkomensverschillen, maar het creëren van een grotere groep mensen die in toenemende mate op de kleintjes moet gaan letten? Het uitblijven van commotie onder de PvdA-stemmers begrijp ik dan weer NIET.

• De BTW-verhoging heeft alles al duurder gemaakt, de beperking van de hypotheekaftrek maakt huizenbezit duurder (en minder aantrekkelijk, terwijl de woningmarkt al op slot zit), de Zorgpremies/-kosten gaan (in sommige gevallen gierend) omhoog.

• Het netto besteedbare inkomen wordt voor een grote groep mensen lager.

Dat de Zorgkosten de pan zodanig uitrijzen dat er (nog meer) winsten gemaakt kunnen worden, daar zal ik ’t niet over hebben. Doet het kabinet ook niet.

Ik ben geen econoom, maar al leg je me dit 100 keer uit, op 100 verschillende manieren: ik zal nooit snappen hoe dit pakket maatregelen onze economie uit het slop zal trekken.
Daarvoor moet geld rollen, toch? Dan moet er wel geld zijn om te kúnnen laten rollen.

Nou, mijn geld blijft voorlopig even stevig in m’n portemonnee zitten!

[Update] Pfew, dit idee is gelukkig van de baan! Maar goed, er blijft nog genoeg over – echt blij word ik nog steeds niet van de plannen van dit kabinet …

 

Zie jij in dit regeerakkoord wel een verbetering voor Nederland? Heb ik iets over het hoofd gezien of verkeerd begrepen? Trek me dan vooral via een reactie hieronder aan m’n jasje.

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments