Een suppletie-aangifte wordt gebruikt om eerder ingediende aangiften Omzetbelasting (BTW) aan te vullen of te corrigeren.
Juridisch gezien is het alleen geen correctie, maar een bezwaar tegen je eigen eerdere aangifte(s). De Belastingdienst (BD) behandelt het bezwaar en neemt vervolgens een beslissing.

Over het algemeen volgt de beslissing gewoon dat wat je hebt opgegeven (of hebt laten opgeven) in de suppletie-aangifte, eventueel vermeerderd met heffingsrente.

Toch kan ook de BD kan wel ‘ns een foutje maken of om een andere reden op andere cijfers dan jouw suppletie-aangifte uitkomen en dan wil je natuurlijk in bezwaar kunnen gaan tegen die beslissing.

Dat kan alleen maar als je ook dat bezwaar tijdig indient.

Wat is ‘tijdig’ voor een suppletie-aangifte?

Als je op je eerdere aangifte(s) teveel hebt betaald – omdat je te weinig voorbelasting hebt opgegeven of te veel af te dragen BTW hebt ingevuld – is je bezwaar tijdig als je ’t hebt ingediend binnen 6 weken na de datum van je betaling.
Dien je je suppletie-aangifte buiten de ‘tijdigheidstermijn’ in, dan wordt je aangifte niet-ontvankelijk verklaard.

Dit houdt niet in dat je aangifte niet in behandeling wordt genomen, maar wel dat je geen beroep meer kunt aantekenen tegen de beslissing van de Belastingdienst.

Heb je te weinig BTW aangegeven?

Als je je suppletie-aangifte instuurt voordat de aangiftetermijn voor de oorspronkelijke aangifte is afgelopen, kun je het te weinig betaalde bedrag overmaken onder vermelding van het betaalkenmerk van de oorspronkelijke aangifte.

Dien je je suppletie-aangifte later in, wacht dan met betalen op de naheffingsaanslag van de BD. Op de naheffingsaanslag staat het te betalen bedrag vermeld (plus een eventuele boete en heffingsrente) en een nieuw betalingskenmerk.
Je kunt tegen deze naheffingsaanslag trouwens ook weer (binnen 6 weken na de datum die op de naheffingsaanslag staat vermeld) bezwaar maken.

Nieuw met ingang van 2012

Sinds 2012 mag je onder bepaalde voorwaarden een correctie van je voorgaande aangifte Omzetbelasting opnemen in je eerstvolgende reguliere aangifte. Wanneer dat het geval is en hoe dat dan moet, kun je lezen in De BTW-aangifte.

Suppletie-aangifte over een heel (boek-)jaar

Vaak wordt een suppletie-aangifte pas opgesteld naar aanleiding van het opmaken van de jaarcijfers. Dat is immers hét moment dat foutjes aan het licht komen en hersteld moeten worden.

Afbeelding van euroteken en procentAls je de suppletie binnen 3 maanden na afloop het jaar indient én uit de aangifte blijkt dat je bij moet betalen, is het mogelijk dat je een verzuimboete (5% van het verschuldigde bedrag) krijgt opgelegd. Omdat je aangifte nog wel als tijdig wordt beschouwd, hoef je over het verschuldigde bedrag geen heffingsrente te betalen.

Doe je de suppletie-aangifte later of helemaal niet, dan kun je een vergrijpboete tegemoet zien én heffingsrente over het verschuldigde bedrag.

Onwerkbare geldigheidstermijn

Ondanks dat het laatste woord nog niet gesproken is over de met ingang van 01-01-2012 vastgestelde ‘geldigheidstermijn’ van 3 maanden én de mogelijkheid om (véél) sneller dan voorheen verzuim- en vergrijpboetes uit te delen, zijn dit momenteel (begin februari 2012) de ‘spelregels’ waar we het mee moeten doen.

(Update januari 2014: de situatie is nog steeds onveranderd. Niet dat ik nare boetes heb zien langskomen, maar meer dat het erop lijkt dat alle partijen ‘vergeten’  zijn hier nog ‘ns beter naar te kijken. Tja …)

Conclusie

’t Is je misschien opgevallen: er zijn geen sancties vastgesteld voor een suppletie-aangifte die een terug te ontvangen bedrag oplevert, ook niet als ‘ie buiten de ‘geldigheidstermijn’ wordt ingediend …

Het is dus extra van belang dat je regelmatig je boekhouding bijwerkt, op tijd je aangiftes Omzetbelasting indient en indien nodig betaalt.

Wat vooral belangrijk is: zorg dat je in ieder geval niet te weinig Omzetbelasting afdraagt!
Meer en sneller dan voorheen mag de BD hard(er) uithalen als er ook maar een kans bestaat dat ze tekort gedaan worden.

Nee, leuker kunnen ze ’t niet maken, dus doen ze dat ook niet …

Reageren mag, frustraties afreageren alleen in nette taal die geschikt is voor alle leeftijden. 😉

Ken jij ZZP’ers voor wie dit artikel ook interessant is? Deel het dan met ze via één van de knoppen hieronder.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vond je dit interessante content?

Dan vind je deze blogs misschien ook leuk

>