• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • De kleineondernemersregeling (KOR) – lust of last?

De Belastingwetgeving staat vol met woorden die misschien leuk scoren bij Galgje, Scrabble of Wordfeud, maar een ramp zijn om uit te spreken, laat staan op te schrijven.

Gelukkig weten ze bij alle ambtelijke instanties afkortingen te verzinnen waar je bij staat, zo ook voor deze regeling: KOR.

Heb ik last van de KOR?

Laat ik even vooropstellen dat je nooit last hebt van de KOR, je krijgt er hooguit mee te maken. Of dat positief of negatief is, ligt aan de situatie. De KOR zelf is dat in ieder geval niet, integendeel zelfs.

De KOR is een regeling die betrekking heeft op de Omzetbelasting (BTW) en gaat spelen als je winst (= omzet -/- kosten) onder een bepaald niveau blijft.

Een winst onder dit niveau kan positief zijn, bijvoorbeeld omdat je net begonnen bent en zelfs nog niet eens winst had verwacht.
Het kan ook negatief zijn, bijvoorbeeld omdat je winst is teruggelopen of omdat je je winst met de beste wil van de wereld niet verder omhoog krijgt.

Als de KOR van toepassing is bepaalt deze hoeveel Omzetbelasting je niet hoeft af te dragen aan de Belastingdienst (BD). Ik kan daar weinig anders van maken dan ‘mooi!’. 🙂

Wat bepaalt de KOR dan precies?

Als het saldo van de BTW die je over een heel jaar moet afdragen over je binnenlandse omzet (de bedragen van vraag 1 in je BTW-aangiftes) en de BTW die je mag terugvragen over je uitgaven (het bedrag bij vraag 5b in je BTW-aangiftes) € 1.345 of minder is, hoef je dit saldo niet af te dragen.

Dit saldo is niet ‘netto in handen’! Je moet het KOR-bedrag bij je winst tellen.

Over je winst betaal je in principe Inkomstenbelasting, dus uiteindelijk krijgt de BD er toch nog een stukje van.

Voorbeeld:

[one_half_first]Af te dragen BTW over de omzet[/one_half_first]
€ 9.000
[one_half_first]Terug te vragen BTW over de kosten[/one_half_first]
€ 8.000
[one_half_first]Saldo[/one_half_first]
€ 1.000

Je hoeft het saldo van € 1.000 niet te betalen aan de BD (als je dat wel hebt gedaan, krijg je ’t terug) – je winst wordt € 1.000 hoger.

Is het saldo meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883, dan hoef je een gedeelte van het saldo niet af te dragen aan de BD. Dat gedeelte – 2,5 x (€ 1.883 -/- saldo) – tel je natuurlijk wel weer bij je winst.

Voorbeeld:

[one_half_first]Af te dragen BTW over de omzet[/one_half_first]
€ 9.000
[one_half_first]Terug te vragen BTW over de kosten[/one_half_first]
€ 7.500
[one_half_first]Saldo[/one_half_first]
€ 1.500

Je hoeft een bedrag van 2,5 x (1.883 -/- 1.500) = 2,5 x € 383 = € 957,50 niet af te dragen aan de BD – je winst wordt € 957,50 hoger.

Is het saldo € 1.883 of hoger, dan ben je in dit verband geen kleine ondernemer meer.
Je moet gewoon het hele saldo via je BTW-aangifte(s) afdragen aan de BD.

Eén keer per jaar toepassen of  juist over het jaar verdelen?

Als je aan het begin van het (boek-)jaar inschat dat je winst een saldo onder het ‘omslagpunt’ tot gevolg zal hebben, kun je ervoor kiezen op elke BTW-aangifte vast een voorschot te nemen op de hele KOR. Op die manier hoef je per aangifte niks te betalen aan de BD.

MAAR: als blijkt dat je saldo hoger uitvalt dan verwacht en je daardoor een lagere of zelfs geen vermindering volgens de KOR mag toepassen, moet je dit op je laatste aangifte van dat (boek-)jaar corrigeren.
Op die aangifte moet je dan dus een flink bedrag betalen.

RekenmachineHet is daarom van belang dat je door het jaar heen een goed zicht houdt op je BTW-verplichting.

Hoe je dat doet – een goed Excelsheet, een offline of online boekhoudpakket waarin je in ieder geval zelf de inkoop- en verkoopfacturen inboekt, of via periodieke overzichten van je boekhouder of accountant – maakt hiervoor niet uit.

De BD is geen ‘zachtzinnige’ crediteur – en zeker voor de BTW ook geen geduldige! – en heeft de beschikking over een heel arsenaal aan (financiële) sancties.

Ik vind het zonde als je in de financiële problemen komt door iets dat zo makkelijk te voorkomen is!

Alleen als je op tijd weet hoe de zaken ervoor staan kun je – indien nodig – ervoor zorgen dat je het geld hebt (liquide genoeg bent) om aan je betalingsverplichting te voldoen.

Meten is weten en kennis is kracht, ook als het gaat om de KOR!

Hou jij gedurende het jaar rekening met de KOR, of laat je ‘t over aan je boekhouder om er wel of niet op te letten? Ik lees je reactie graag hieronder.

Ken jij andere ZZP’ers voor wie de informatie in dit artikel nuttig is? Deel het dan met ze via één van de onderstaande knoppen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vond je dit interessante content?

Dan vind je deze blogs misschien ook leuk

>