In het eerste artikel heb ik de BTW-codes beschreven die je moet gebruiken voor de zogeheten ‘binnenlandse prestaties’: omzet die je maakt binnen Nederland.

Zodra je zaken doet met het buitenland, is het niet alleen belangrijk de juiste BTW-code te gebruiken. Het is ook belangrijk dat je weet in welke situaties er nog meer verplichtingen ontstaan.

Waar dat van toepassing is, heb ik het aangegeven; nog meer informatie kun je vinden in het artikel De BTW-aangifte.

3  Prestaties naar of in het buitenland

Bij deze vraag vul je de omzet in die je maakt door verkopen aan of in het buitenland.
Bij vraag 3a en 3b gaat het om leveringen aan ondernemers, die in hun eigen land BTW moeten afdragen. Vraag 3c gaat om leveringen aan consumenten (particulieren of niet-BTW-plichtige ondernemers).

3a  Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)

Bij deze vraag vul je de totale omzet in van goederen die je, rechtstreeks of via een douane-entrepot, geleverd hebt aan landen buiten de EU.

Heb je diensten geleverd naar of vanuit een niet EU-land? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland op de site van de BD.

Bij de invoer van dergelijke nota’s gebruik je de BTW-code ‘Levering naar buiten de EU’.

3b  Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU

Bij deze vraag vul je de totale omzet in van goederen of diensten die je hebt geleverd naar of in landen binnen de EU. Dit heet een Intracommunautaire prestatie. Je mag hiervoor facturen sturen zónder BTW, maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. In het artikel ‘Opgaaf ICP: wat nu weer?’ heb ik die voorwaarden én bijkomende verplichtingen beschreven.

De BTW-code die bij een geleverde ICP hoort heeft een omschrijving als ‘Leveringen naar binnen de EU’, uitgesplitst naar goederen en diensten.

3c  Installatie/afstandsverkopen binnen de EU

Installatie (monteren of installeren van goederen) binnen de EU is een minder vaak voorkomende situatie en zal ik hier daarom niet behandelen.

Van afstandsverkopen binnen de EU kun je, zeker als je een webwinkel hebt, zonder dat je ’t weet al last hebben! In principe breng je de Nederlandse BTW in rekening, tot het moment dat je het voor elk land verschillende drempelbedrag overschrijdt.
Verkoop je aan consumenten in een ander EU-land? Lees dan vooral deze informatie op de site van de Belastingdienst.

In beide gevallen gebruik je de BTW-code ‘Afstandsverkopen binnen de EU’.

4  Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht

Bij deze vragen gaat het om uitgaven/inkopen die je hebt gedaan in het buitenland en waarbij je je Nederlandse BTW-nummer hebt opgegeven. Je krijgt in dat geval namelijk een factuur zonder buitenlandse BTW: de afdracht van de BTW is naar jou verlegd.

Hoewel het bij aankopen via internet niet altijd even duidelijk is waar je leverancier zich bevindt, is ’t wel belangrijk dat je dat achterhaalt: de vraag wordt namelijk gesplitst in binnen en buiten de EU.

4a  Leveringen/diensten uit landen buiten de EU

De BTW-code die je hier moet gebruiken, ‘Leveringen/diensten van buiten de EU’, zorgt ervoor dat de omzet bij vraag 4a en de BTW bij vraag 4a en vraag 5b terecht komt. Per saldo betaal je deze BTW dus niet, maar je moet ‘m wel opgeven.

4b  Leveringen/diensten uit landen binnen de EU

Net als bij vraag 4a schrijft ook de BTW-code ‘Leveringen/diensten van binnen de EU’ de BTW op 2 plekken weg – bij vraag 4b en 5b – en betaal je deze BTW per saldo niet.

Let wel even op: als je een Intracommunautaire dienst hebt afgenomen, moet je die opgeven in het tijdvak waarin de dienst verleend is. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde tijdvak als waarin de factuur is opgemaakt!

5  Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting

Van deze vraag is in dit verband alleen vraag 5b Voorbelasting van belang. De bedragen bij de andere vragen komen namelijk niet door het gebruik van BTW-codes tot stand.

5b  Voorbelasting

Alle BTW op zakelijke uitgaven boek je met de BTW-code ‘BTW Laag’ of ‘BTW Hoog’ (die er wel hetzelfde uitzien, maar niet hetzelfde zijn als de BTW-codes bij vraag 1a en vraag 1b). Ondanks dat de bedragen van beide codes worden samengeteld, zijn er toch verschillende codes. Ze helpen je namelijk bij de invoer van de mutatie het juiste BTW-bedrag uit te rekenen.

Zit er verschil tussen het berekende BTW-bedrag en het BTW-bedrag op de factuur? Reken ’t dan nog een keertje na (zodat je zeker weet dat het geen invoerfoutje is).
Blijft het verschilt bestaan? Vraag dan om een nieuwe, juistere factuur. De BTW op een niet-correcte factuur komt namelijk niet voor aftrek in aanmerking!

De rest van het bedrag wordt gevormd door de bedragen die worden weggeschreven door de BTW-codes van vraag 2a, 4a en 4b.

Het gebruiken van de juiste BTW-code is niet in iedere situatie even makkelijk, maar voor de juistheid van je administratie en je aangiftes wel heel belangrijk!

Ook als je je administratie uitbesteed, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de verschillende codes. Je kunt je administratie dan eventueel voorzien van extra informatie, zodat je boekhouder/accountant ‘m sneller kan verwerken en daardoor minder zal declareren.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Zet ze hieronder in een reactie, zodat ik (of één van je medelezers) erop kan antwoorden.

Ken je andere ZZP’ers voor wie dit artikel ook interessant is? Deel het dan met ze via één van de knoppen hieronder.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vond je dit interessante content?

Dan vind je deze blogs misschien ook leuk

>