4

Uitstel kost, altijd

Uitstel kost, altijd

Wie kent ‘t spreekwoord “Van uitstel komt afstel” niet? Wie wil niet geloven dat het echt zo werkt? Je ziet ergens enorm tegenop en als je ’t maar lang genoeg voor je uitschuift, verdwijnt het probleem vanzelf. Of in je enthousiasme sla je ’t minder leuke deel van ’t werk ‘even’ over, dat komt later vanzelf wel in orde. Volgens ’t spreekwoord. Goh, als ’t toch maar ‘ns zo mooi zou kunnen zijn …

De werkelijkheid is helaas anders.
Uitstel gaat je kosten en als je niet uitkijkt, flink ook nog. Geld of tijd of allebei. Maar je gemoedsrust lijdt er altijd onder.

Lees het hele blog

3

“Is dit beleid, of is hierover nagedacht?”

Is dit beleid, of is hierover nagedachte beleidsmaker

Bij de start van mijn bedrijf, in 2007, was dit iets wat ik me steeds regelmatiger afvroeg.

Jarenlang hadden we weinig grote wetswijzigingen meegemaakt en wat er aan wijzigingen kwam, was goed doordacht. Er heeft ook altijd een bepaalde logica in de wetgeving gezeten.

Maar toen …

Lees het hele blog

11

Het urencriterium, de moeite waard

Het urencriterium, de moeite waard

Iedereen klaagt over het urencriterium, want oh, wat is het een last om je zakelijk bestede uren bij te moeten houden. En waarom zou je ’t eigenlijk doen? ’t Is toch duidelijk dat jij makkelijk meer dan 1225 uur per jaar aan je bedrijf besteedt? Dat het – misschien alleen voor jou – duidelijk is, is één; je moet ’t ook kunnen aantonen.

Helaas is dat voor sommige IB-ZZP’ers nou net niet zo makkelijk, bijvoorbeeld omdat ze vanuit huis werken aan losse opdrachten. Maar ook de op locatie werkende urendeclarerende IB-ZZP’er doet er goed aan een goede urenregistratie achter de hand te hebben. Want je opdracht loopt niet eeuwig door en wie weet zit je wel een tijdje zonder. Of – liever niet, maar ’t kan – word je wel flink ziek.

Misschien valt ’t je voortaan wat makkelijker om je uren bij te houden als je weet wat er nou eigenlijk precies allemaal tegenover staat. Lees het hele blog

11

Wat valt er eigenlijk onder ‘t urencriterium, Thé?

Wat valt er eigenlijk onder het urencriterium

“U besteedt als ondernemer 1.225 uren aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en).”

Dat is zo ongeveer alles wat er op de website van de Belastingdienst (nog) te vinden is over het urencriterium zelf en terecht: ALLE werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium.

In de praktijk blijkt dat niet voor iedereen concreet genoeg te zijn.
Tijd voor duidelijkheid!

Lees het hele blog

Fiscaal partnerschap: zo zit het met ingang van 2011

Fiscaal partnerschap: zo zit het met ingang van 2011

In 2011 is er nogal wat veranderd aan de voorwaarden van fiscaal partnerschap. Door die veranderingen kun je onbedoeld elkaars fiscaal partner zijn of – net zo onbedoeld – juist niet zijn.

De belangrijkste wijziging is wel dat er geen enkele situatie meer is waarin voor fiscaal partnerschap gekozen kan worden!
Kortom: als je voldoet aan de voorwaarden ben je met ingang van 2011 volledig automatisch én verplicht elkaars fiscaal partner.
Voldoe je er niet aan, dan ben je het niet. Punt.

 

De voorwaarden voor fiscaal partnerschap

Hieronder staan alle voorwaarden die met ingang van 2011 gelden nog een keer op een rijtje. Neem ze goed door en kijk of jouw relatie nog of juist niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Met ingang van 01-01-2011 ben je automatisch en verplicht elkaars fiscaal partner als je:

 1. gehuwd bent, tenzij je niet op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GAB) staat ingeschreven en er een formeel verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend óf
 2. geregistreerd partner bent, tenzij je niet op hetzelfde adres in de GAB staat ingeschreven en het partnerschapscontract in ontbonden óf
 3. je ongehuwd samenwoont en je daarnaast aan één van de onderstaande eisen voldoet
  • jullie hebben een notarieel samenlevingscontract
  • jullie hebben samen een kind
  • één van jullie heeft het kind van de ander als eigen kind erkend
  • ten minste één van jullie is in de pensioenregeling van de ander als partner aangemeld
  • jullie bewonen een eigen (koop-)woning die van jullie samen is

 

De gevolgen van fiscaal partnerschap

Fiscaal partners mogen volledig naar eigen keuze een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en aftrekposten toerekenen aan de partner bij wie die toerekening het gunstigste resultaat oplevert. Over het algemeen is dat de partner van wie op (de top van) het inkomen het hoogste belastingtarief van toepassing is.

In verkorte vorm gaat dit om:

 • het saldo van de inkomsten uit eigen woning (hypotheekrenteaftrek -/- eigenwoningforfait)
 • inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) vóór vermindering met eventuele verliezen op durfkapitaal
 • de bestanddelen die een eventuele box-3-heffing veroorzaken (vermogensrendementsheffing)
 • de posten van de persoonsgebonden aftrek, waaronder alimentatie, scholing en giften

Je mag deze keuze ieder jaar opnieuw maken! Je hoeft dus geen keuze te maken die bijvoorbeeld uitgaat van het feit dat je bedrijf nu misschien nog niet veel inkomen genereert (dus nu ongunstig uitpakt), maar straks wel: je kunt ‘t gewoon van jaar tot jaar bekijken.

 

Nóg meer wijzigingen voor fiscaal partnerschap

Alsof de wijzigingen per 2011 nog niet genoeg waren, zijn er nog ‘ns 2 die met ingang van 2012 gelden:

Met ingang van 2012 ben je ook fiscaal partners als je samenwoont, op hetzelfde adres in de GBA staat ingeschreven én op hetzelfde adres ook een minderjarig kind van één van beiden staat ingeschreven.

Met ingang van 2012 blijf je elkaars fiscaal partner zolang je op hetzelfde adres staat ingeschreven in de GBA en je in het voorafgaande jaar óók elkaars fiscaal partner was. Als je bijvoorbeeld in 2011 elkaars fiscaal partner was op grond van punt 3 helpt het verbreken van het notariële samenlevingscontract dus niet meer om ook het fiscaal partnerschap op te heffen.

Heb je nog twijfels of jouw relatie kwalificeert als een fiscaal partnerschap? Of over de consequenties die het wel of niet zijn van elkaars fiscaal partner in jouw situatie heeft?
Laat het me dan vooral weten!

 

12

Een boekhoudpakket kiezen: waar let je op?

Een boekhoudpakket kiezen: waar let je op?

Als je een deel van je boekhouding zelf (in)voert, kun je profiteren van een aantal interessante voordelen:

 • Je bent minder kosten kwijt aan je boekhouder of accountant, omdat je zelf al veel van de mutaties hebt ingevoerd.
 • Als je in ieder geval je verkoopfacturen en inkoopfacturen (facturen en bonnen van al je zakelijke uitgaven) hebt ingevoerd, kun je in principe ook de BTW-aangifte(s) zelf verzorgen en zo nog meer kosten besparen;
 • Je leert de ‘vertaalslag’ van de dagelijkse financiële gebeurtenissen naar je boekhouding begrijpen. Als bonus krijg je meer inzicht in het werk dat de boekhouder of accountant voor je doet EN kun je op een ander niveau met hem over de financiën van je ZZP-bedrijf praten.
 • Je hebt inzicht in het reilen en zeilen van je bedrijf. Hoe regelmatiger je je boekhouding bijwerkt, des te meer ‘real time’ je inzicht is. Daardoor kun je snel op zaken inspelen, in plaats van erachteraan te lopen.

Het beschreven inzicht en zelfs het begrip kun je ook bereiken door je inkomsten en uitgaven goed bij te houden in bijvoorbeeld een Excelsheet. De beschreven kostenbesparing niet.

Om die te bereiken zul je toch echt gebruik moeten maken van een boekhoudprogramma.

Lees het hele blog

Tips voor ZZP’ers: goed of alleen maar goedbedoeld?

Tips voor ZZP'ers

Als pas gestarte ZZP’er met een Eenmanszaak krijg je van alle kanten goedbedoelde adviezen, daar ontkom je niet aan. Natuurlijk luister je naar alle tips – startende of ervaren ZZP’ers, niemand heeft de wijsheid in pacht.
Maar hoe kun je nou weten welke adviezen ook goed zijn? Voor jou?

De algehele dooddoener is: door te weten waar de mensen ’t over hebben.

Dooddoener of niet, dat is wel waar het op neer komt.
Nee, je hoeft niet alles van te voren te weten en op expert niveau met iedereen mee te kunnen praten. Maar je hoeft ook niet elk advies, elke tip klakkeloos op te volgen of juist standaard naast je neer te leggen.

Als een tip of advies voor jou volledig nieuw klinkt, is dat reden om je op z’n minst een beetje in het onderwerp te verdiepen.
Misschien is ’t wel een hele goeie tip, die jou en je bedrijf dichter bij succes brengt!
Misschien is het een hele goeie tip voor een later moment.
En misschien is het wel een heel slecht advies. In z’n algemeenheid of alleen voor jouw specifieke situatie.

Lees het hele blog

ZZP’ers en privacy: een praktische onmogelijkheid?

ZZP'ers en privacy: een praktische onmogelijkheid?

Voor vanuit huis werkende ZZP’ers of ZZP’ers die geen vaste werkplek hebben is het met de privacy slecht gesteld in Nederland.
Privé-adressen en BSN-nummers liggen letterlijk op straat, maar je kunt er niks aan doen. Dat dat gebeurt en hoe is namelijk van overheidswege bepaald.

Over de BSN-nummers (die de basis vormen voor o.a. het BTW-nummer van IB-ZZP’ers) is al een uitspraak gedaan: “Nee hoor, veranderen we niet, want zo erg is ’t allemaal niet”.
Huh? Waren er geen Postbus 51-spotjes over veilig internetten waarin werd afgeraden je BSN-nummer op internet te gebruiken??

Lees het hele blog