12

Een boekhoudpakket kiezen: waar let je op?

Een boekhoudpakket kiezen: waar let je op?

Als je een deel van je boekhouding zelf (in)voert, kun je profiteren van een aantal interessante voordelen:

  • Je bent minder kosten kwijt aan je boekhouder of accountant, omdat je zelf al veel van de mutaties hebt ingevoerd.
  • Als je in ieder geval je verkoopfacturen en inkoopfacturen (facturen en bonnen van al je zakelijke uitgaven) hebt ingevoerd, kun je in principe ook de BTW-aangifte(s) zelf verzorgen en zo nog meer kosten besparen;
  • Je leert de ‘vertaalslag’ van de dagelijkse financiële gebeurtenissen naar je boekhouding begrijpen. Als bonus krijg je meer inzicht in het werk dat de boekhouder of accountant voor je doet EN kun je op een ander niveau met hem over de financiën van je ZZP-bedrijf praten.
  • Je hebt inzicht in het reilen en zeilen van je bedrijf. Hoe regelmatiger je je boekhouding bijwerkt, des te meer ‘real time’ je inzicht is. Daardoor kun je snel op zaken inspelen, in plaats van erachteraan te lopen.

Het beschreven inzicht en zelfs het begrip kun je ook bereiken door je inkomsten en uitgaven goed bij te houden in bijvoorbeeld een Excelsheet. De beschreven kostenbesparing niet.

Om die te bereiken zul je toch echt gebruik moeten maken van een boekhoudprogramma.

Lees het hele blog

Tips voor ZZP’ers: goed of alleen maar goedbedoeld?

Tips voor ZZP'ers

Als pas gestarte ZZP’er met een Eenmanszaak krijg je van alle kanten goedbedoelde adviezen, daar ontkom je niet aan. Natuurlijk luister je naar alle tips – startende of ervaren ZZP’ers, niemand heeft de wijsheid in pacht.
Maar hoe kun je nou weten welke adviezen ook goed zijn? Voor jou?

De algehele dooddoener is: door te weten waar de mensen ’t over hebben.

Dooddoener of niet, dat is wel waar het op neer komt.
Nee, je hoeft niet alles van te voren te weten en op expert niveau met iedereen mee te kunnen praten. Maar je hoeft ook niet elk advies, elke tip klakkeloos op te volgen of juist standaard naast je neer te leggen.

Als een tip of advies voor jou volledig nieuw klinkt, is dat reden om je op z’n minst een beetje in het onderwerp te verdiepen.
Misschien is ’t wel een hele goeie tip, die jou en je bedrijf dichter bij succes brengt!
Misschien is het een hele goeie tip voor een later moment.
En misschien is het wel een heel slecht advies. In z’n algemeenheid of alleen voor jouw specifieke situatie.

Lees het hele blog

ZZP’ers en privacy: een praktische onmogelijkheid?

ZZP'ers en privacy: een praktische onmogelijkheid?

Voor vanuit huis werkende ZZP’ers of ZZP’ers die geen vaste werkplek hebben is het met de privacy slecht gesteld in Nederland.
Privé-adressen en BSN-nummers liggen letterlijk op straat, maar je kunt er niks aan doen. Dat dat gebeurt en hoe is namelijk van overheidswege bepaald.

Over de BSN-nummers (die de basis vormen voor o.a. het BTW-nummer van IB-ZZP’ers) is al een uitspraak gedaan: “Nee hoor, veranderen we niet, want zo erg is ’t allemaal niet”.
Huh? Waren er geen Postbus 51-spotjes over veilig internetten waarin werd afgeraden je BSN-nummer op internet te gebruiken??

Lees het hele blog

4

Opgaaf ICP: wat nu weer??

Opgaaf ICP: wat nu weer

Als je zaken doet met het buitenland, wordt je relatie met de Belastingdienst (BD) er niet minder gecompliceerd op. Je kunt dit ook al lezen in het artikel over de BTW-aangifte.

Als je goederen of diensten levert aan een BTW-plichtige afnemer in een ander EU-land, lever je een ‘intracommunautaire prestatie’. Een mondvol én een bergje administratieve verplichtingen erbij.

Nou denk je misschien dat dit niet voor jou geldt omdat je alleen maar zaken doet met Nederlandse ondernemers. Maar als je één keer gebruik maakt van Google Adsense, heb je al een niet-uitgezonderde dienst geleverd aan een BTW-plichtige afnemer in een ander EU-land.

Je hebt weliswaar zelf geen factuur voor deze omzet gestuurd (Google doet namelijk aan self billing), dat verandert niets aan het feit dat je wel degelijk een intracommunautaire prestatie hebt geleverd.

Lees het hele blog

4

De BTW-aangifte

De BTW-aangifte

De BTW-aangifte is een aangifte waar het merendeel van de ZZP’ers met een Eenmanszaak mee te maken krijgt en die over het algemeen meerdere keren per jaar gedaan moet worden. Maar wat moet je nou eigenlijk aangeven?

Voor de aangifte Omzetbelasting (BTW-aangifte) zijn 2 zaken van belang:
1.    hanteer je het kasstelsel of het factuurstelsel?
2.    wat is je aangiftetijdvak (over welke periode moet je aangifte doen?)

Dit artikel gaat uit van het factuurstelsel en aangifte per kwartaal.

Lees het hele blog

De suppletie-aangifte Omzetbelasting

De suppletie-aangifte Omzetbelasting

Een suppletie-aangifte wordt gebruikt om eerder ingediende aangiften Omzetbelasting (BTW) aan te vullen of te corrigeren.
Juridisch gezien is het alleen geen correctie, maar een bezwaar tegen je eigen eerdere aangifte(s). De Belastingdienst (BD) behandelt het bezwaar en neemt vervolgens een beslissing.

Over het algemeen volgt de beslissing gewoon dat wat je hebt opgegeven (of hebt laten opgeven) in de suppletie-aangifte, eventueel vermeerderd met heffingsrente.

Toch kan ook de BD kan wel ‘ns een foutje maken of om een andere reden op andere cijfers dan jouw suppletie-aangifte uitkomen en dan wil je natuurlijk in bezwaar kunnen gaan tegen die beslissing.

Dat kan alleen maar als je ook dat bezwaar tijdig indient.

Lees het hele blog

Freelancer of ZZP’er – wat is het verschil?

Business Lady Biting Laptop - Ambro

Met enige regelmaat zie ik de discussie over het verschil tussen deze termen weer opduiken. Ze blijven dus verwarrend en verwarring zaaien.
Zeker als ze gebruikt worden in samenhang met nog zo’n verwarrend fenomeen: de VAR.

Een mooi praktijkstaaltje uit de boeken van het UWV in relatie tot een WW-uitkering:
“Als u een VAR-row heeft bent u een freelancer; de gewerkte uren worden in mindering gebracht op uw uitkering. Heeft u een VAR-wuo, dan bent u een ZZP’er; uw uitkering wordt stopgezet voor het aantal uren dat u als ZZP’er werkt.”

Het aantal fouten dat in deze uitspraak zit is … teveel. Veel teveel – en extra ernstig omdat met deze informatie mensen (verkeerd) worden voorgelicht. Mensen in een uitkeringssituatie die op een goede manier aan een nieuwe carrière willen beginnen. Lees het hele blog

1 10 11 12